In cat timp se platesc despagubirile de catre asiguratorul RCA?

Daca formulati o cerere de despagubire asiguratorului RCA, aceasta are obligatia ca in maxim 3 luni de la primirea acestei cereri, ori sa formuleze o oferta de despagubire justificata in masura in care considera ca cererea este intemeiata, ori sa respinga motivat pretentiile de despagubire, in totalitate sau in parte. In caz contrar, daca nu raspunde in nici un fel cererii de despagubire formulata de persoana pagubita, atunci asiguratorul, in calitate de parte responsabila civilmente ce nu si-a indeplinit obligatiile, este obligat la despagubiri.


Astfel, dispozitia prevazuta de art. 37 alin. (2) din Norma ASF 23/2014 privind obligatia asiguratorului de a plati despagubirile solicitate pentru ipoteza in care asiguratorul desi a primit cererea de despagubire nu a formulat niciun raspuns, legiuitorul a instituit practic o prezumtie de recunoastere a pretentiilor de catre asiguratorul RCA, ramas in pasivitate fata de persoana pagubita.


Scadenta obligatiei partii responsabile civilmente de plata a despagubirilor, conform art. 37 alin. (4) din Norma ASF 23/2014, trebuie indeplinita de catre asigurator in termen de cel mult 10 zile. Acest termen incepe sa curga fie de la completarea dosarului daca asiguratorul a cerut completari, fie de la data formularii cererii de despagubire daca dosarul este complet si nu au fost notificate de catre asigurator anumite lipsuri, dar nu mai tarziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat.

Obligatia asiguratorului RCA de plata a penalitatilor cu titlul de sanctiune pentru neindeplinirea obligatiilor fata de persoana pagubita consta in obligarea firmei de asigurari la plata unor penalitati de 0,2%, calculate la sumele datorate, pentru fiecare zi de intarziere, conform dispozitiilor prevazute de art. 38 din Norma A.S.F. nr. 23/2014