În cât timp se plătesc despăgubirile de către asigurătorul RCA?

Dacă formulaţi o cerere de despăgubire asigurătorului RCA, acesta are obligaţia ca în maxim 3 luni de la primirea acestei cereri, ori să formuleze o ofertă de despăgubire justificată în măsura în care consideră că cererea este întemeiată, ori să respingă motivat pretenţiile de despăgubire, în totalitate sau în parte. În caz contrar, dacă nu raspunde în nici un fel cererii de despăgubire formulată de persoana pagubită, atunci asigurătorul, în calitate de parte responsabilă civilmente ce nu şi-a îndeplinit obligaţiile, este obligat la despăgubiri.


Astfel, dispoziţia prevazută de art. 37 alin. (2) din Norma ASF 23/2014 privind obligaţia asigurătorului de a plăti despăgubirile solicitate pentru ipoteza în care asigurătorul deşi a primit cererea de despăgubire nu a formulat niciun răspuns, legiuitorul a instituit practic o prezumţie de recunoaştere a pretenţiilor de către asigurătorul RCA, rămas în pasivitate faţă de persoana păgubită.


Scadenţa obligaţiei părţii responsabile civilmente de plată a despăgubirilor, conform art. 37 alin. (4) din Norma ASF 23/2014, trebuie îndeplinită de către asigurător în termen de cel mult 10 zile. Acest termen începe să curgă fie de la completarea dosarului dacă asigurătorul a cerut completări, fie de la data formulării cererii de despăgubire dacă dosarul este complet şi nu au fost notificate de către asigurător anumite lipsuri, dar nu mai târziu de 3 luni de la avizarea producerii evenimentului asigurat.

Obligaţia asigurătorului RCA de plată a penalităţilor cu titlu de sancţiune pentru neîndeplinirea obligaţiilor faţă de persoana păgubită constă în obligarea firmei de asigurări la plata unor penalităţi de 0,2%, calculate la sumele datorate, pentru fiecare zi de întârziere, conform dispoziţiilor prevăzute de art. 38 din Norma A.S.F. nr. 23/2014.

Call Now Button